Pedofilik bozukluk ve ensest: Olgu sunumu
Huseyin Bulut
Makale No: 11   Makale Türü:  Olgu Sunumu
Pedofilik bozukluk en az 6 aylık bir süre boyunca kişide ergenlik dönemine girmemiş bir çocukla ya da çocuklarla cinsel etkinlikte bulunmayla ilgili, yoğun, cinsel yönden uyarıcı düşlemlerin (fantezi), cinsel dürtülerin ya da davranışların yineleyici biçimde ortaya çıkmasıdır. Ensest ise, aile içinde ya da yakın akrabalar arasında görülen, çocuğa yönelik olduğunda çocuğun cinsel istismarı olarak da adlandırılabilecek cinsel yakınlaşma veya saldırıdır. Pedofilik bozukluk-ensest birlikteliği çoğu zaman gözden kaçan önemli bir detaydır. Bu olgu sunumunda hedef tıbbi ve toplumsal yönlerden ayrı ayrı öneme sahip bu iki tablonun birlikteliğine dikkat çekmektir.
Anahtar Kelimeler: Ensest, pedofilik bozukluk, cinsel kötüye kullanım
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi: 2016;29:281-285
Tüm Metin:

MAKALE GÖNDER
11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi
DÜŞÜNEN ADAM BROŞÜRLERİ
KAPAK
Creative Commons Lisansı

Düşünen Adam : Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.