Çoklu psikiyatrik bozuklukların eşlik ettiği telefon skatolojisi: Bir olgu sunumu
Merih Altintas, Mehmet Oguz, Nihan Oguz, Leman Inanc
Makale No: 10   Makale Türü:  Olgu Sunumu
Telefon skatolojisi, DSM-5’te “Tanımlanmış diğer bir cinsel sapkınlık (parafili) bozukluğu” kategorisinde yer alan bir parafili türüdür. Bu grupta telefon skatolojisi dışında nekrofili (cesetler), zoofili (hayvanlar), koprofili (feçes), klizmafili (enema), ürofili (idrar) ve özgül kategorilerden birinin tanı ölçütlerini karşılamayan ve daha az görülen diğer parafilik bozukluk türleri yer alır. Telefon skatolojisinde, en az altı aydır cinsel ve müstehcen telefon aramalarının yanısıra tekrarlayan yoğun uyarıcı fanteziler, cinsel dürtüler veya davranışlar vardır. Çoğu zaman mastürbasyon eşlik eder. Telefon skatolojisi diğer parafililere nispeten daha ılımlı seyreder. Parafililerin tek başına görülmedikleri, genellikle bir başka parafili ile birlikte oldukları şeklinde ortak bir görüş vardır. Biz burada belirlenmemiş şizofreni spektrum ve diğer psikotik bozukluklar, obsesif kompulsif bozukluk içgörüsü kötü tip, epilepsi, sınır mental retardasyon eştanıları ile birlikte olan bir telefon skatolojisi olgusunu, yaygın kanının aksine, diğer parafililerle birlikte değil de çoklu psikiyatrik bozukluklarla birlikte olması nedeniyle sunmaya değer bulduk.
Anahtar Kelimeler: Eştanı, parafilik bozukluk, telefon skatolojisi
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi: 2016;29:275-280
Tüm Metin:

MAKALE GÖNDER
11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi
DÜŞÜNEN ADAM BROŞÜRLERİ
KAPAK
Creative Commons Lisansı

Düşünen Adam : Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.