Venlafaksine bağlı saç kaybı: Bir olgu sonumu
Esra Yancar Demir
Makale No: 8   Makale Türü:  Olgu Sunumu
Antidepresanlar içinde saç dökülmesi ile en çok ilişkilendirilen ajanlar trisiklik antidepresanlardır. SNRI’lara bağlı saç dökülme bildirimleri olgularla sınırlıdır. 33 yaşında, evli, 2 çocuklu bayan hasta, 20 yaşlarından bu yana yılda 1-2 kez tekrarlayan anhedoni ve insomnianın eşlik ettiği depresif ve anksiyete belirtilerinden yakınmaktaydı. Yaklaşık 4 aydır, giderek arttığını tarif ettiği depresif duygudurum, isteksizlik, karamsarlık, sinirlilik, sabırsızlık, gerginlik ve yorgunluk şikayetleriyle polikliniğimize başvurdu. DSM-IV’e göre major depresyon tekrarlayan tip tanısı konup, daha önce de kullanıp fayda gördüğünü bildirdiği venlafaksin etken maddeli bir ajan 75mg/gün olarak başlandı. İkinci ayın sonunda hasta kontrole geldiğinde, saç dökülmesi yakınması olduğunu bildirdi. Tiroid fonksiyon testleri, B12 ve D vitaminini de içeren laboratuvar testleri normaldi. Tedavisine aynı şekilde devam edilen hasta, 4. ayın sonunda saç dökülmesinin tolere edilemeyecek düzeye geldiğini ifade etti. Soruna neden olabilecek diğer etkenler dışlandıktan sonra, saç dökülmesinin venlafaksine bağlı olabileceği düşünülüp, doz kademeli olarak azaltılarak kesildi. Venlafaksin kesildikten 1 ay sonra kontrole geldiğinde saç dökülmesi belirgin şekilde azalan hastanın, 2. ayın sonunda dökülmesi tamamen durmuştu. Klinisyenler nadir görülmesine karşın venlafaksinin yol açabileceği saç dökülmesi konusunda uyanık olmalı ve bu durumun atlanmaması için gerekli sorgulamanın yapılması gereklidir.
Anahtar Kelimeler: Alopesi, antidepresan, depresyon, yan etki, venlafaksin
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi: 2016;29:163-166
Tüm Metin:

Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.