Paylaşılmış obsesif kompulsif bozukluk: Bir olgu sunumu
Abdullah Akpinar, Bilal Tanritanir, Hasan Balaban, Arif Demirdas, Kadir Demirci
Makale No: 10   Makale Türü:  Olgu Sunumu
Paylaşılmış obsesyon ve kompulsiyonlar çok nadir bir bozukluktur ve literatürde çok az olgu sunumu ile temsil edildiği bilinmektedir. Bu olguda benzer obsesyon ve kompulsiyonları olan iki kız kardeş sunulmaktadır. Bu paylaşımlı obsesif kompulsif bozuklukların klinik görünümü, tedavileri, prognozu hakkındaki bilgiler az sayıdaki vaka sunumları ile sınırlıdır. Bu paylaşılmış bozukluk hakkında yeni bilgiler ve deneyimlerin sağlanması için tespit edilecek yeni olguların bildirilmesi gereklidir.
Anahtar Kelimeler: Obsesif kompulsif bozukluk, paylaşılmış bozukluklar, paylaşılmış psikotik bozukluk
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi: 2015;28:269-272
Tüm Metin:

Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.