Erişkin başlangıçlı hallervorden-spatz sendromunun psikiyatrik yönleri: İki olgu sunumu
Emel Koyuncu Kutuk, Hasan Kaya, Neslihan Akkisi Kumsar, Ozlem Bolat Kaya, Nesrin Dilbaz
Makale No: 9   Makale Türü:  Olgu Sunumu
Hallervorden Spatz Sendromu, nadir görülen, ailesel, ilerleyici ve genellikle ölümcül seyredebilen bir hastalıktır. Extrapiramidal rijidite, dizartri ve demans bulguları ile karakterize, globus pallidus ve substantia nigrada patolojik demir birikimi ile giden bir seyri vardır. Genellikle tanı MRI incelemede bilateral globus pallidusta lokalize olan hiperintens alanların çevrelediği hipointens alanların görülmesi ile konur. Bu görünüme kaplan gözü denilmektedir ve hastalığa spesifiktir. Bu sendromda kognitif yıkımdan kişilik değişikliklerine, dürtüsellik ve şiddet davranışından depresyon ve emosyonel değişikliklere kadar çeşitli psikiyatrik belirtiler görülebilmektedir. Bu sunumda psikiyatrik belirtilerle giden iki Hallervorden Spatz Sendromu olgusunun tartışılması hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hallervorden Spatz, nöropsikiyatri, psikoz
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi: 2015;28:265-268
Tüm Metin:

MAKALE GÖNDER
11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi
DÜŞÜNEN ADAM BROŞÜRLERİ
KAPAK
Creative Commons Lisansı

Düşünen Adam : Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.