“Meslek” gibi annelik: Türkiye’de yaşayan orta-üst sınıftan kadınların kariyer sonrası annelik deneyimleri
Oguzhan Zahmacioglu, Hakan Atalay, Naz Berfu Akbas
Makale No: 8   Makale Türü:  Kısa Araştırma
Amaç: Bu çalışmanın amacı, doğumla birlikte kariyerlerini (işlerini) gönüllü olarak bırakan kadınların, düşüncelerinde ve günlük pratiklerinde iş hayatı ve annelik arasında kurdukları karmaşık psikolojik bağları, kurdukları paralellikleri, yaşadıkları çatışmaları araştırmaktır.

Yöntem: Niteliksel analiz yapıldı. Çalışmanın amacına uygun nitelikler taşıyan 13 kadınla derinlemesine görüşme gerçekleştirildi.

Bulgular: Derinlemesine görüşmelerin analizi sonucu beliren ana temalar; hızlı bir iş yaşamı sonrası “evde” olmanın psikolojik ve sosyal dinamiklerine alışma süreci, aile ve arkadaşlık ilişkileri, hayata dair beklentilerin değişimi, “iyi anne” olabilme arayışı, çocukla ilgili idealler, kendilik saygısı.

Sonuç: İyi eğitimli ve kariyerli anneler, paradoksal görünse de başka ön kabullerin de varlığıyla, ihtiyaç duymalarına rağmen yardım arayışında olmayabilirler. Yıllar içinde oluşturdukları kimlikleri nedeniyle, çocuk yetiştirmeyi, bilinç dışında, “proje” gibi algılayabilmekteler. Bu algının sembolik yansımaları söylemlerinde ortaya çıkabilir. Çocuk yetiştirme hakkında taşıdıkları idealistik düşünceler ve fazla bilgili olmaları, kadınların doğal annelik güdülerini değiştirebilir. Dolayısıyla, bu olgulara sadece annelerin (kadınların) ruhsal durumu açısından değil, yetiştirmekte oldukları çocuklarının ruhsal gelişimini etkileme potansiyeli açısından da önemle yaklaşmak gerekir.
Anahtar Kelimeler: Annelik, ebeveynlik, çalışan Türk kadınları
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi: 2015;28:255-264
Tüm Metin:

MAKALE GÖNDER
11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi
DÜŞÜNEN ADAM BROŞÜRLERİ
KAPAK
Creative Commons Lisansı

Düşünen Adam : Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.