Konjenital glokomu olan bir erkek ergende asetazolamid ile ilişkili olabilecek ilk atak psikotik epizod
Ozhan Yalcin
Makale No: 10   Makale Türü:  Olgu Sunumu
Primer konjenital glokom doğumda görülen nadir bir oftalmolojik hastalıktır ve körlüğün %0.01-0.04’den sorumludur. Bir karbonik anhidraz inhibitörü olan asetazolamid glokom ve akut glokom krizlerinde kullanılan tıbbi tedavi alternatiflerinden biridir. Karbonik anhidraz inhibitörleri glokom tedavisi, diüretik etki, migren ve epilepsi tedavisi için kullanılan bir tür ilaç alt sınıfını kapsar. Asetazolamid dışındaki karbonik anhidraz inhibitörleri (topiramat, lakozamid, methazolamid) daha önce psikotik bozukluklarla ilişkilendirilmişlerdir. Bu olgu sunumunda konjenital glokoma bağlı körlüğü olan bir erkek ergende asetazolamidle tetiklenmiş olabilecek bir psikotik bozukluk sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Asetazolamid, körlük, karbonik anhidraz inhibitörleri, konjenital glokoma, psikoz
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi: 2015;28:84-86
Tüm Metin:

Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.