Erkeklerde bulimiya nervoza: Bir olgu sunumu
Çiçek Hocaoğlu
Makale No: 9   Makale Türü:  Olgu Sunumu
Bulimiya nervoza (BN), tekrarlayıcı tıkınırcasına yemek yeme nöbetlerini takiben kendi kendini kusturma ya da kilo almayı önleyici diğer yöntemlerin (örn: Laksatifler, diüretikler, aşırı egzersiz yapma vb) kullanımı ile karakterize, ciddi, yaşamı tehdit eden bir bozukluktur. BN erkeklerde kadınlara göre nadir görülmektedir. BN’li erkek hastalarda hastalığın etiyolojisi, tedavisi ve klinik görünümü ile ilgili bilgiler sınırlıdır. 23 yaşında erkek BN olgusu hastalık öyküsü ve özgeçmiş bilgileri çerçevesinde ele alınmakta, literatür bilgileri ışığında tartışılmaktadır. Bu çalışmada, erkeklerde BN’nin cinsiyet farklılıkları dikkate alınarak erkeklerde genel özellikleri ve tedavisi sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Bulimiya nervoza, erkek, yeme bozuklukları
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi: 2015;28:77-83
Tüm Metin:

Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.