Bir nöropsikiyatri hastanesine kabul sırasında ateşli silah taşıma oranları
Gul Eryilmaz, Gokben Hizli Sayar, Eylem Ozten, Isil Gogcegoz Gul
Makale No: 361-362   Makale Türü:  Editöre Mektup
Anahtar Kelimeler:
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi: 2014;27:361-362
Tüm Metin:

Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.