Antidepresan kesilmesine bağlı mani/hipomani
Mehmet Güdük, İlke Yeşer Erensoy, Filiz Ersümer
Makale No: 11   Makale Türü:  Olgu Sunumu
Antidepresan kesilmesi sonrası “paradoksal” mani/hipomani, literatürde az sayıda olgu bildirimi şeklinde yer almakla birlikte, klinikte daha sık karşılaşılıyor olması muhtemeldir. Sıklıkla trisiklik antidepresanlarla (TSA) bildirilmiş olup, selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSGİ) ve daha nadir olarak diğer antidepresanlarla da bildirilmiştir. Sertralin ve paroksetin kesilmesine bağlı bildirilmiş olgular olmakla birlikte, aynı hastada farklı dönemlerde hem sertralin hem de paroksetin kesilmesine bağlı gelişen manik dönem olarak literatürdeki bilinen tek örnek olması açısından ilginç olduğunu düşündüğümüz bir olgu tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Antidepresan kesilmesi, hipomani, mani, paroksetin, sertralin
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2013;26:303-306
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.