“Borderline” kişilik bozukluğu: Duygudurum dengeleyicilerinin tedavideki yeri
Hasan Belli, Cenk Ural, Mahir Akbudak
Makale No: 8   Makale Türü:  Derleme
Bu yazıda, bipolar bozuklukla ortak olarak, “borderline” kişilik bozukluğunun (BKB) psikofarmakolojik tedavisinde kullanılan duygudurum dengeleyicilerin etkinliğini gözden geçirmek amaçlanmıştır. Bu çerçevede, BKB ile bipolar bozukluğun örtüşen fenomenolojisi ve ayırıcı klinik tanının özellikleri de literatür eşliğinde gözden geçirilecektir. Her iki bozukluk da tanı açısından ortak özellikler gösterebilir ve fenomenolojik açıdan örtüşebilirler, birlikte var olma sıklıkları da oldukça yüksektir. Her iki bozukluğun birbirinden ayrıştırılması için duygudurum kaymalarının niteliği, impulsivitenin tipleri ve bozuklukların uzunlamasına gidişine dikkat edilmelidir. BKB tedavisinde lityum, karbamazepin, okskarbazepin, sodyum valproat ve lamotrijin gibi duygudurum dengeleyicilerin etkinliğine dair çeşitli araştırmalar mevcuttur. BKB’nin bipolar bozukluklardan ayrıştırılması kolay değildir. Çok dikkatli bir değerlendirme gereklidir. Bu ayrıştırmanın yapılabilmesi tedavi açısından da yararlı olabilir. BKB tedavisinde valproat ve lamotrijinin etkinliği ile ilgili çok sayıda araştırma sonucu mevcuttur. Diğer duygudurum dengeleyiciler ile ilgili bulgular ise yetersizdir. BKB tedavisinde herhangi bir ilacın kullanımı resmi otoriteler tarafından onaylanmamıştır. BKB tedavisinde psikoterapötik yaklaşımlar önemli yerlerini korumaktadırlar. Bununla birlikte, duygudurum dengeleyicilerin kullanımında semptom temelli yaklaşım önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Borderline kişilik bozukluğu, bipolar bozukluk, duygudurum dengeleyiciler
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2013;26:72-79
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.