İki uçlu duygudurum bozukluğu olan bir hastada medroksiprogesteron asetat ile indüklenen mani
Memduha Aydin, Bilge Cetin Ilhan, Abdulbaki Akyildiz, Ibrahim Eren
Makale No: 9   Makale Türü:  Olgu Sunumu
Medroksiprogesteron asetat (MPA), doğum kontrolünde, hormon yerine koyma tedavisinde, dismenorede ve amenorede kullanılan bir steroid progestindir. Sekonder amenore tedavisi için MPA başlanan iki uçlu duygudurum bozukluğu olan 19 yaşında kadın hastada MPA ilacı kullanırken manik kayma gözlendi. Hasta MPA tedavisi başlandığında 3 yıldır remisyondaydı. MPA tedavisinin başlanmasından sonra manik belirtilerin ortaya çıkmasıyla hastaya önce risperidon ve valproik asit tedavisi başlandı, ardından yan etkiler nedeniyle aripiprazol ve lityum tedavisine geçildi. Manik epizodla hastaneye yatırıldıktan 3 hafta sonra iyileşti. Bu vaka MPA’nın düşük olasılıkla da olsa manik epizodu indükleyebileceği ihtimalini öne sürerek geçmiş öyküsünde iki uçlu duygudurum bozukluğu olan hastalarda hormon tedavisi başlarken risklerin dikkate alınması gerekliliğini vurgulamaktadır.
Anahtar Kelimeler: İki uçlu duygudurum bozukluğu, manik epizod, medroksiprogesteron asetat
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2017;30:66-69
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.