Düşük doz risperidon tedavisine yanıt veren delüzyonel parazitoz vakası
Rabia Nazik Yuksel, Vahap Ozan Kotan, Gunes Gur Aksoy, Erol Goka
Makale No: 8   Makale Türü:  Olgu Sunumu
Delüzyonel parazitoz, genellikle ileri yaş kadınlarda görülen, hastaların parazitlerle enfekte olduklarına yönelik sabit bir yanlış inanca sahip oldukları somatik tip bir delüzyonel bozukluktur. Kendilerine detaylı açıklamalar yapılıp, bir parazit enfeksiyonu olmadığına yönelik güvence verilmesine rağmen, hastalar ikna olmazlar. Tekrarlayan uygulamalar ve tetkikler, tedavi maliyetini oldukça arttırır. Bu makalede, 76 yaşında, 2 yıldır delüzyonel parazitozu olan, vücudunun parazitlerce istila ettiğini düşünen, bu parazitleri çıkarma isteğiyle vücudunda derin yaralar açan ve psikiyatrik hastalığı olduğunu reddeden bir kadın hastayı sunuyoruz. Amacımız, nadir görülen, dirençli ve kötü prognozlu bir gidişe sahip olan delüzyonel bozukluğa dikkat çekmek ve düşük doz risperidon tedavisi ile hasta ve aileye verilen psiko-eğitimin olumlu sonuçlarını bildirmektir.
Anahtar Kelimeler: Delüzyonel bozukluk, delüzyonel parazitoz, parazit delüzyonu
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2016;29:266-270
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.