Hashimoto tiroiditine bağlı gelişen psikoz: Bir olgu sunumu
Ruken Agachanli, Ozlem Devrim Balaban, Menekse Sila Yazar, Nezih Eradamlar
Makale No: 12   Makale Türü:  Olgu Sunumu
Hashimoto tiroiditi, otoimmun kökenli ve tiroid bezinin inflamasyonu ile karakterize bir hastalıktır. Hashimoto tiroiditi ile birlikte psikiyatrik bozukluklar sıkça görülebilmektedir. Major depresyon %33-43 görülme oranıyla en sık rastlanan duygudurum bozukluğudur. Psikotik bozuklukların birlikte görülme oranı ise %5’tir. Bu yazıda, kısa süre önce hipotiroidi tanısı almış ve hipotirodiye bağlı psikotik bir süreç içine girmiş olan bir vaka tartışılmıştır. Hastanın oral alım reddi olması ve tiroksin preparatının parenteral formunun ülkemizde bulunmaması tedaviyi zorlaştıran etkenler olmuştur. Bu vaka bildiriminde amaç, özellikle ilk psikiyatrik başvuruda rutin laboratuar tetkiklerinin önemini bir kez daha vurgulamak ve parenteral tiroksin preparatının ülkemizde olmamasının, oral alımı reddeden veya oral alamayan hastalarda tedaviyi ne kadar güçleştirdiğinin altını çizmektir.
Anahtar Kelimeler: Anksiyete bozukluğu, psikiyatrik komorbidite, tiroid hastalıkları
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2016;29:181-186
MAKALE GÖNDER
11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi
DÜŞÜNEN ADAM BROŞÜRLERİ
KAPAK
Creative Commons Lisansı

Düşünen Adam : Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.