Akut anksiyete ile ortaya çıkan lafora hastalığı: Bir olgu sunumu
Esra Ozdemir Demirci
Makale No: 10   Makale Türü:  Olgu Sunumu
Psikiyatrik bozukluklar epilepsili hastalarda genel topluma kıyasla daha sık görülmektedir. Kişilik değişiklikleri, psikoz, obsesif-kompulsif semptomlar ve duygudurum ya da anksiyete bozuklukları epilepsi ile ilişkili olarak ortaya çıkabilmektedir. Anksiyete bozuklukları ve depresyon epilepsili hastalarda en sık gözlenen psikiyatrik bozukluklardır. Lafora hastalığı (LH) ergenlikte başlayan, progresif miyoklonuslar, nöbetler, görsel halüsinasyonlar ile bilişsel yıkımın gözlendiği; bitkisel yaşam ile giden status miyokolonus ve ölüm ile sonuçlanan, tedaviye dirençli bir epilepsidir. LH olan hastalarda, hastalıkları süresince çeşitli nöropsikiyatrik semptomlar gözlenebilir. Bununla birlikte LH gibi epilepsili hastaların, hastalığın başlangıcında ne sıklıkla psikiyatrik semptomlarla kliniğe başvurdukları bildirilmemiştir. Literatürde nöbetlerden önce başlayan anksiyete ile başvuran bir LH olgusu bulunmamaktadır. Bu olgu sunumunda kliniğimize nöbetlerden önce akut gelişen şiddetli anksiyete ile başvuran 14 yaşındaki bir kız ergen sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ergen, anksiyete, epilepsi, lafora hastalığı
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2016;29:173-176
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.