Üniversite öğrencilerinde öfke ifade tarzları ile mizaç ve karakter özellikleri arasındaki ilişki
Nalan Aslan, Haluk Arkar
Makale No: 3   Makale Türü:  Araştırma
Amaç: Araştırmanın amacı geç ergenlik döneminde yer alan üniversite öğrencilerinde mizaç ve karakter özellikleriyle öfke ve öfke ifade türleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesidir.

Yöntem: Araştırmaya üniversite eğitimine devam eden 18-25 yaş arasındaki 227 kişi gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcılara Mizaç ve Karakter Envanteri (MKE), Durumsal ve Sürekli Öfke-Öfke İfade Tarzı Ölçeği (SÖÖTÖ) ve araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu uygulanmıştır.

Bulgular: Sürekli öfke; yenilik arayışı ve zarardan kaçınmayla pozitif yönde ilişki gösterirken, ödül bağımlılığı, kendini yönetme ve işbirliği yapma ile negatif yönde ilişkili bulunmuştur. İçe dönük öfke zarardan kaçınma ile pozitif yönde ilişki gösterirken, ödül bağımlılığı, işbirliği yapma ve kendini yönetme ile negatif yönde ilişki göstermiştir. Dışa dönük öfke yenilik arayışı ile pozitif yönde ilişki gösterirken, ödül bağımlılığı, işbirliği yapma ve kendini yönetme ile negatif yönde ilişki göstermiştir. Son olarak öfke kontrolü ise yenilik arayışı ile negatif, ödül bağımlılığı, kendini yönetme ve işbirliği yapma ile pozitif yönde ilişkili bulunmuştur.

Sonuç: Çalışmamız öfke ifade türlerinin mizaç ve karakter özellikleriyle olan birtakım ilişkilerini gösterebilmiş olması bakımından önemlidir. Öfke ve mizaç ilişkilerinin daha ayrıntılı incelenmesi için daha erken dönemlerde yer alan ergenlerle yapılan çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Klinik uygulamalarda da mizaç özelliklerinin dikkate alınmasını vurgulaması açısından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Öfke, karakter, kişilik, mizaç, üniversite öğrencileri
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2016;29:120-128
MAKALE GÖNDER
11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi
DÜŞÜNEN ADAM BROŞÜRLERİ
KAPAK
Creative Commons Lisansı

Düşünen Adam : Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.