Akut inme sonrası gelişen taktil halüsinasyon ve delüzyon: Olgu sunumu
Erhan Akinci, Fatih Oncu, Baris Topcular
Makale No: 9   Makale Türü:  Olgu Sunumu
İnme sonrası, başta depresyon olmak üzere birçok psikiyatrik bozukluklar görülebilmesine karşın psikoz gelişimi nadirdir. İnme sonrası gelişen psikiyatrik bozukluklar, etkilenen beyin alanları ile ilişkilidir ve farklı belirtiler ile karşımıza çıkabilir. Beyinde farklı inme lokalizasyonlarında psikotik belirtilerin geliştiği bildirilmektedir. Ancak, temporoparietooksipital alan lezyonlarında diğerlerine göre daha yüksek oranda ikincil psikoz gelişme olasılığı bulunmaktadır. Bu makalede, sağ temporoparietooksipital tutulumlu iskemik inme sonrası gelişen ve delüzyonel olarak yorumlanan taktil halüsinasyon olgu sunumunun yapılması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Delüzyon, iskemik inme, patofizyoloji, taktil halüsinasyon
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2016;29:79-84
MAKALE GÖNDER
11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi
DÜŞÜNEN ADAM BROŞÜRLERİ
KAPAK
Creative Commons Lisansı

Düşünen Adam : Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.