Yazar İndeksi
Makale No: 16   Makale Türü:  Yazar İndeksi
Anahtar Kelimeler:
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2015;28:-
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.