Venlafaksin kullanımına bağlı akut distoni: Olgu sunumu
Ipek Sonmez, Ferdi Kosger
Makale No: 10   Makale Türü:  Olgu Sunumu
Antipsikotiklere bağlı ekstrapiramidal sendromlar iyi araştırılmış olmasına rağmen, antidepresanlara bağlı ekstrapiramidal sendromlar yeterince incelenmemiştir. Bugüne kadar yapılan araştırmalar daha çok Seçici Serotonin Gerialım İnhibitörleri ile ilgilidir. Antidepresan kullanımına bağlı ekstrapiramidal sendrom gelişimi için tanımlanmış risk faktörleri ileri yaş, kadın cinsiyet ve eş zamanlı kullanılan ilaçların CYP2D6 inhibisyonu etkileşimidir. Bu olgu klinik olarak son derece önemli ve müdahale gerektiren bir yan etki olan ekstrapiramidal sendromun, venlafaksin gibi bir Serotonin Noradrenalin Gerialım İnhibitörüne bağlı olarak da gelişebileceğini vurgulamak amacıyla sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Distoni, ekstrapiramidal sendrom, venlafaksin
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2015;28:374-377
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.