Komplike yas ve komplike yas tedavisi
Urun Ozer, Ejder Akgun Yildirim
Makale No: 13   Makale Türü:  Editöre Mektup
Anahtar Kelimeler:
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2015;28:281-282
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.