Aşırı doz bupropion alımı sonrası status epileptikus ve kardiyak arrest olan bir olgu sunumu
Ferda Ilgen Uslu, Nazan Simsek Erdem, Selahattin Yagan
Makale No: 11   Makale Türü:  Olgu Sunumu
Bupropion ciddi depresyon ve sigara bıraktırma tedavisinde kullanılan atipik bir antidepresandır. Halisünasyonlar, ajitasyon ve nöbetler aşırı doz bupropion kullanıma bağlı görülen en yaygın santral sinir sistemi yan etkileridir. Kardiak bulgular nadirdir. Bu makalede acile asimetrik tonik nöbetler nedeniyle başvuran ve ardından kardiak arrest gelişen 19 yaşında kadın hasta sunduk. Hasta entübe edildi, mekanik ventilatöre bağlandı ve yoğun bakım ünitesine alındı. Beyin tomografisi ve manyetik rezonans görüntüleme incelemeleri normaldi. Semptomatik tedavi ile sekelsiz iyileşti. Daha önce epilepsi, kafa travması, enfeksiyon, ailesinde hastalık ya da epilepsi gelişmesine neden olabilecek diğer risk faktörleri yoktu. Alkol kullanımı, intihar girişimi ve depresyon öyküsü yoktu. Yoğun sigara kullanımı mevcuttu. Hasta tamamen kendine geldiğinde intihar girişimi için annesine ait olan 15 tablet (4.5gr) bupropion XL aldığını ve ifade etti. Bupropion’un tedavi amaçlı kullanımın artması ile aşırı doz kullanımı yaygınlaşmakta ve yaşam tehdit edici bir durum oluşturmaktadır. Yüksek doz bupropion kullanan hastalar kardiak ve nörolojik açıdan yakından takip edilmelidirler. QRS veya QTc aralığında uzama bulunanlarda kullanımdan kaçınılmalı, taşikardisi olan hastalar ise taşikardi düzelene kadar yakın gözlem altında tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Aşırı doz bupropion kullanımı, kardiak arrest, nöbet
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2015;28:273-275
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.