Nadir organik psikoz: Bir ergen Anti-N-Metil-D-Aspartat reseptor ensefaliti olgusu
Hamiyet Ipek, Caner Mutlu, Hafize Emine Sonmez, Ozden Sukran Uneri
Makale No: 11   Makale Türü:  Olgu Sunumu
Psikotik belirtiler tanılamanın bazen güç olduğu çok sayıda nörolojik ve genel tıbbi durumlarda ortaya çıkabilir. Olgu sunumunun konusu, akut psikotik belirtilerle gelen ve Anti-N-Metil-D-Aspartat Reseptor (Anti-NMDAR) ensefaliti tanısı alan 16 yaşında kızdır. Bu olgu sunumunda, Anti-NMDAR ensefalitinin ana özellikleri vurgulandı ve gözden geçirildi. Klinisyenler, özellikle psikiyatristler, akut psikotik belirtiler, dezorganize davranışlar, azalmış bilinç düzeyi ve yeni başlayan nöbetleri olan genç kız hastalarda Anti-NMDAR ensefaliti ayırıcı tanısını düşünmeli ve bir süre laboratuar ve görüntüleme testlerinin negatif olabileceğini hatırlamalıdırlar.
Anahtar Kelimeler: Ergenlik, Anti-N-Metil-D-Aspartat reseptor ensefaliti, psikoz
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2015;28:171-174
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.