Şizofreni tanısı ile izlenen bir olgunun işlevselliğinin artırılmasında bireysel danışmanlığın rolü
Sevinc Ulusoy, Mehtap Arslan Delice
Makale No: 9   Makale Türü:  Olgu Sunumu
Şizofreni sıklıkla kişilerarası ilişkiler, sosyal iletişim gibi birçok alanda yeti yitimine yol açarak işlevselliğin bozulmasına ve yaşam kalitesinde düşüşe neden olan kronik bir hastalıktır. Tek başına medikal tedavinin semptomları ve yaşam kalitesini bozan tekrarlamaları önlemede yetersiz kaldığı bilinmektedir. Bu nedenle iyileşmede sürekliliğinin sağlanması, yeti yitiminin azaltılması, tedaviye uyum ve yaşam kalitesinin arttırılmasında önemli yer teşkil eden psiko-sosyal rehabilitasyon ve destek programları mutlaka farmakolojik tedavi ile bütünleştirilmelidir. Bu olgu sunumunda rehabilitasyon programı sonrası yineleme sıklığı azalan, sosyal ve mesleki işlevselliği artan bir şizofreni olgusunda bireysel danışmanlığın rolü ve iyileşme süreci ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: İşlevsellik, bireysel danışmanlık, şizofreni
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2015;28:162-166
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.