Bir kemirgen modelinde agomelatinin antipsikotik benzeri etkisi
Oytun Erbas, Betul Elikucuk, Volkan Solmaz, Huseyin Serdar Akseki, Murat Semiz
Makale No: 6   Makale Türü:  Araştırma
Amaç: Daha önce yapılmış çalışmalarda agomelatinin nörofizyolojik sistemler üzerine olan etkileri gösterilmiştir, ancak bazı psikoz modelleri üzerine olan etkisi net değildir. Bu çalışmada agomelatinin sıçanlarda oluşturulan stereotipik hareketleri üzerine olan etkilerini incelemeyi amaçladık.

Yöntem: Çalışmamızda erkek sıçanlarda apomorfinle indüklenen stereotipik hareket skorlaması değerlendirildi. Bu çalışmaya 4 grup alındı (n=6), 1. Grup 20mg/kg melatonin, 2. Grup 40mg/kg melatonin, 3. Grup 1mg/kg klorpromazin, 4. Grup izotonik 1 mL/kg alacak grup olarak belirlendi. Belirtilen ajanlar i.p olarak uygulandıktan 1 saat sonra sıçanlara apomorfin (2mg/kg, s.c.) uygulanarak indükte stereotipi skorları ve lokomotor aktiviteler değerlendirildi.

Bulgular: Sonuçlarımız göstermektedir ki agomelatin, lokomotor aktivite ve stereotipi skorlarını istatistiksel olarak anlamlı derecede azaltmaktadır, üstelik bu durum doz artışıyla belirginleşmektedir.

Sonuç: Agomelatinin steriotipi ve lokomotor aktiviteler gibi psikotik belirtiler üzerine olumlu etkilerinin olabileceği düşünülebilir.
Anahtar Kelimeler: Agomelatin, apomorfin, psikoz
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2015;28:140-146
MAKALE GÖNDER
11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi
DÜŞÜNEN ADAM BROŞÜRLERİ
KAPAK
Creative Commons Lisansı

Düşünen Adam : Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.