Türkiye’den bir örneklemde şizofreni tanısı alan hastaların pozitif ve negatif belirtileri üzerinde bakımverenlerin duygu dışavurumu ve hastaların algıladığı duygu dışavurumunun etkisi
Gulbahar Bastug, Nuray Karanci
Makale No: 5   Makale Türü:  Araştırma
Amaç: Şizofreni tanısı alan hastaların hastalıklarının nüks etmesi üzerinde bakım verenlerin duygu dışavurumunun etkisini araştıran çok sayıda araştırma bulunmakla birlikte, hastaların tarafından algılanan duygu dışavurumun hastalık sonucu üzerinde nasıl bir etkisi olduğu konusunda araştırmalar azdır. Bu çalışmanın ana amacı şizofreni tanısı olan hastaların belirti düzeyi üzerinde bakım verenlerin duygu dışavurumu ve hastalar tarafından algılanan duygu dışavurumunun etkisini incelemektir.

Yöntem: Yapılan uzunlamasına çalışmanın ilk değerlendirme oturumunda 116 stabil durumda olan hastaya Algılanan Duygu Dışavurumu Ölçeği (ADDÖ), temel sonuç ölçümü olarak Şizofreni için Pozitif ve Negatif Belirti Ölçeği (PANSS) uygulanmıştır. Bakım verenlere ise Duygu Dışavurumu Ölçeği (DDÖ) verilmiştir. Altı ay sonraki ikinci değerlendirme oturumunda, hastalara PANSS yeniden uygulanmıştır.

Bulgular: Hastaların algıladıkları duygu dışavurumu bakım verenlerin duygu dışa vurumuna göre belirti düzeyi üzerinde daha önemli bir unsur olmuştur. Hastaların bakım verenlerinden algıladıkları eleştirel oluş / düşmanlık PANSS ile elde edilen pozitif ve negative belirtiler ve toplam puanlar üzerinde riskli unsur olarak bulunmuştur. Hastaların algıladıkları bakım verenlerin aşırı koruyucu kollayıcı oluşları eleştirel oluş / düşmanlığa göre depreşmeye karşı daha koruyucu bir unsur olarak görünmektedir.

Sonuç: Aşırı koruyucu kollayıcı olan aile ortamı şizofreni tanısı olan hastaların depreşmelerine karşı koruyucu bir faktör olabilir. Bu bulgu kültürel bağlam içinde değerlendirilmelidir. Psikososyal müdahalelerin sosyokültürel farklılıklara göre düzenlenmesi ve yürütülmesi gerekir. Çalışmanın klinik doğurguları ve sınırlılıkları ile ileriki çalışmalar için öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Duygu dışavurumu, algılanan duygu dışavurumu, pozitif ve negatif belirtiler, şizofreni
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2015;28:127-139
MAKALE GÖNDER
11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi
DÜŞÜNEN ADAM BROŞÜRLERİ
KAPAK
Creative Commons Lisansı

Düşünen Adam : Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.