Konjenital hipogonadizmi olan erkek hastada ek hastalık olarak anoreksiya nervoza: Olgu sunumu
Mustafa Özten, Atila Erol
Makale No: 8   Makale Türü:  Olgu Sunumu
Erkek hipogonadizmi testisin androjen üretme yetersizliğine bağlı oluşmaktadır. Hastalarda, dolaşımda düşük testosteron seviyeleri yanında osteopeni, kas kütlesi, libido, enerji ve dayanıklılıkta azalma, bilişsel işlevlerde düşüş, yağ miktarında artış ve erektil işlev bozukluğu gibi klinik belirtiler gözlenir. Anoreksiya nervoza (AN) erkeklerde oldukça nadir görülen, genelde kadınlardan on kat daha az görülen ve ortaya çıkış nedenlerinden seyrine kadar pek çok alanda farklılıklar gösteren bir durumdur. Açlık fizyolojisine bağlı olarak AN da önemli tıbbi komplikasyonlar gelişmektedir ve bu genel bir tıbbi hastalık gibi pek çok sistemi etkilemektedir. AN’de etkilenen sistemlerden biri de genitoüriner sistemdir; uzun süren AN tablosunun veya kaşeksinin hipogonadizme neden olabildiği bilinmektedir. Bu yazıda bebeklikten itibaren hipogonadizm teşhisi olan ve tedavi almayan, 18 yaşında iken AN gelişen bir vaka sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Anoreksiya nervoza, erkek, hipogonadizm
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2015;28:73-76
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.