Kleptomanide ayırıcı tanı ve psikodinamik yaklaşım: Bir olgu sunumu
Mehmet Baltacıoğlu, Altan Eşsizoğlu, Çınar Yenilmez, Cem Kaptanoğlu
Makale No: 7   Makale Türü:  Olgu Sunumu
Kleptomani, kişisel ve ekonomik değeri ile ilişkisiz biçimde nesneleri çalma dürtüsünün engellenememesidir. Çoğunlukla gözden kaçan bir tanı olan kleptomani, anksiyete bozuklukları, yeme bozuklukları ve duygu durum bozuklukları ile birlikte görülür. Olgu, başka bir hastaneden sevk edilen 19 yaşında kadın hasta idi. Makyaj malzemeleri ve parfüm gibi nesneleri çalma isteğinden ve uygunsuz cinsel davranışlarda bulunmaktan yakınıyordu. Depresif ve obsesif-kompülsif belirtilere sahipti ve geçmiş yıllarda üç defa özkıyım girişiminde bulunmuştu. Aynı evde yaşamalarına rağmen babaannesini annesi olarak biliyordu. Klasik psikanalitik kurama göre; kleptomani, bilinçdışı dürtüler, istekler, çatışmalar ve gereksinimlere karşı bir savunmadır. Narsistik açıdan zedelenmeye yatkın kişi, çalma davranışı yoluyla benliğin parçalanmasını engellemeye çalışmaktadır. Psikodinamik kuramlardan ego psikolojisi, kendilik psikolojisi ve nesne ilişkileri kuramlarının da kleptomani için açıklamaları mevcuttur. Bu olgu kleptomani dışında diğer psikiyatrik bozukluklara ait belirti ve bulgulara da sahiptir. Bu nedenle, sunulan olgu, kategorik ve belirti odaklı yaklaşımın hastaları bir bütün olarak görmekten uzak olduğunun vurgulaması bakımından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Ayırıcı tanı, kleptomani, psikodinamik yaklaşım
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2015;28:66-72
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.