Küresel ruh sağlığı ve bulaşıcı olmayan hastalık kapsamlarının uyum analizi: Ayrı demek eşit demek değildir
Kerim M. Munir
Makale No: -   Makale Türü:  Misafir Editoryal
Anahtar Kelimeler:
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2015;28:1-7
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.