Çocuk psikiyatrisi pratiğinde nadir bir durum: Çocukluk çağı dezintegratif bozukluğu
Kemal Utku Yazici, Ipek Percinel
Makale No: 11   Makale Türü:  Olgu Sunumu
Çocukluk çağı dezintegratif bozukluğu, yaşamın ilk iki yılında sözel ve sözel olmayan iletişim, sosyal etkileşim becerileri, oyun, mesane ve barsak kontrolü ile motor davranış alanlarında normal gelişimi takiben 2-10 yaşları arasında belirtilen alanların en az ikisinde gerileme izlenen ve son derece nadir görülen bir yaygın gelişimsel bozukluktur. Tahmini prevalansı 100.000’de 1.1 ve 6.4 arasında değişmektedir ve ortalama başlangıç yaşının 3.36 olduğu ifade edilmektedir. Bu yazıda üç yıllık normal gelişimin ardından çocukluk çağı dezintegratif bozukluğu belirtileriyle başvuran bir erkek olgu sunulmuş, klinik izlemi ve klinisyenlere verebileceği ipuçları literatürdeki bilgiler ışığında tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı, dezintegratif bozukluk, yaygın gelişimsel bozukluk
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2014;27:352-355
MAKALE GÖNDER
11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi
DÜŞÜNEN ADAM BROŞÜRLERİ
KAPAK
Creative Commons Lisansı

Düşünen Adam : Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi Creative Commons Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.