Hiperemesis gravidarum tedavisi için göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme (EMDR) tedavisi: Olgu serisi
Onder Kavakci, Gonca Imir Yenicesu
Makale No: 8   Makale Türü:  Olgu Sunumu
Gebelikte Hiperemesis gravidarum (HG) oldukça ciddi bir durumdur. Gebelerin %0.3–2.0’sini etkiler ve doğum öncesi dönemde kadınların en sık hastaneye yatma nedenidir. HG’nin gelişmesinden psikiyatrik nedenleri de içererek birçok etken sorumludur. HG’li birçok kadın psikiyatrik değerlendirme ve desteğe gereksinim duyar. Resmi bir tanısı ve belirlenmiş bir tedavisinin olmayışı nedeniyle psikiyatristler için zorlayıcı bir durumdur. Göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme (EMDR) alışılmış psikoterapi yöntemlerinden farklı yeni bir tedavi yöntemidir. Travma sonrası stres bozukluğunun (TSSB) tedavisinde etkinliği gösterilmiştir. EMDR’nin TSSB üzerindeki tedavi edici etkisi uyumsal bilgi işleme modeli ile açıklanmaktadır. EMDR, travmatik uyaranların tetikleyicilerine karşı da duyarsızlaşma sağlar. Bu çalışmada EMDR’nin bulantı, kusma ve HG’nin tetikleyicilerine karşı duyarsızlaşma sağlayabileceği varsayımı değerlendirildi. HG’li beş kadın çalışmaya alındı. Bulantı ve kusmaya neden olan tetikleyiciler EMDR ile işlendi. Olguların dördü EMDR terapisiyle hızla düzelirken, safra kesesi sorunu saptanan bir olgunun belirtileri tekrarladı. HG belirtilerinin tedavisinde EMDR etkili bir yardımcı tedavi seçeneği olabilir.
Anahtar Kelimeler: EMDR, hyperemesis gravidarum, gebelik, psikoterapi
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2014;27:335-341
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.