Sentetik kannabinoid kullanımı nedeniyle polikliniğe başvuran hastaların klinik özellikleri ve laboratuvar sonuçları
Muge Bozkurt, Gokhan Umut, Cuneyt Evren, Vahap Karabulut
Makale No: 7   Makale Türü:  Kısa Araştırma
Amaç: Sentetik kannabinoidler (SK) kannabinoid reseptörleri üzerinde agonistik etki gösteren psikoaktif maddelerdir. Çalışmamızın amacı SK kullanımı nedeniyle Alkol Madde Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezi (AMATEM) İstanbul polikliniğine başvuran hastaların sosyodemografik özelliklerini, SK kullanım özelliklerini, SK’lerin klinik etkilerini ve yoksunluk bulgularını araştırırken aynı zamanda tarama (enzim immunoassay) yöntemi ile hastaların idrar örneklerinde SK’lerin analizini yapabilmekti.

Yöntem: AMATEM İstanbul polikliniğine 28.08.13-2013.02.2014 tarihleri arasında başvuran ve SK kullandığını bildiren ardışık 158 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar sosyodemografik ve klinik veri formu ile birlikte değerlendirildi ve hastalardan idrar örneği alınarak SK için tarama testi uygulandı.

Bulgular: Hastaların 135’i (%86.0) SK kullanımından önce esrar kullandığını, 19 (%12.1) kişi ise ilk madde olarak SK kullanmaya başladığını bildirdi. Kullanım nedeni 143 (%92.3) kişi için SK’in yarattığı rahatlama hissiydi. Hastaların 108’inin (%70.1) daha önce başarısız bırakma girişimleri olmuştu. İdrar örneği alınabilen 120 hastanın 104’ünde (%86.7) SK için kullanılan tarama testi pozitif olarak saptandı.

Sonuç: Çalışmamız Türkiye’de SK’lerin kullanım özelliklerini ve klinik etkilerini araştıran ve SK tarama testi sonuçlarıyla birlikte değerlendiren ilk çalışma olması açısından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Esrar, laboratuar, sentetik kannabinoidler
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2014;27:328-334
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.