Üniversite giriş sınavına katılıcak öğrencilerde sınav kaygısı yaygınlığı ve ilişkili değişkenler
Onder Kavakci, Murat Semiz, Aysegul Kartal, Ayfer Dikici, Nesim Kugu
Makale No: 3   Makale Türü:  Araştırma
Amaç: Sınav kaygısı öğrenciler arasında yaygındır ve sınav performansı üzerinde olumsuz etkileri vardır. Bu çalışmada üniversite sınavlarına girecek öğrenciler arasında sınav kaygısı yaygınlığını bulmak ve sınav kaygısının öngörücülerini belirlemek amaçlandı.

Yöntem: Sivas kent merkezinde üniversite sınavına girecek öğrencileri temsil edecek şekilde randomize olarak belirlenen dört farklı okuldan toplam 436 öğrenci (kız=220, erkek=216) çalışmaya katıldı. Öğrenciler sosyodemografik formu, Sınav Kaygısı Envanteri’ni (SKE), Beck Depresyon Envanteri’ni (BDE), Durumluk-Süreklik Kaygı Envanteri’ni (DSKE-I), Liebowitz sosyal anksiyete ölçeğini (LSAÖ), Wender Utah Derecelendirme Ölçeği’ni (WUDÖ) ve Erişkin DEHB Kendibildirim Ölçeği’ni (ASRS) doldurdu.

Bulgular: Sınav kaygısı yaygınlığı %48.0 olarak saptandı (n=208). Erkeklerin %40.3’ünde (n=87) ve kızların %55’inde (n=121) sınav kaygısı vardı. Sınav kaygısı ve WUDÖ; ASRS, DSKE-I, LSAÖ ve BDE puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardı. Depresyon, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHA), sosyal anksiyete kaçıngan davranış belirtileri ve ek ders alma durumu sınav kaygısına bağımsız olarak katkıda bulunan faktörler olarak belirlendi. Yaşam boyu intihar girişimi sınav kaygısı olanlarda belirgin olarak daha fazlaydı.

Sonuç: Üniversite sınavlarına giren öğrencilerin yaklaşık yarısında yüksek düzeyde sınav kaygısı vardır. Sınav kaygısını önleme programlarının, DEHB, depresyon ve sosyal kaygının araştırılmasını ve tedavi edilmesini içermesi yararlı olabilir.
Anahtar Kelimeler: DEHB, depresyon, sosyal anksiyete, sınav kaygısı
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2014;27:301-307
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.