Should we prescribe lithium more often?
Willem A. Nolen
Article No: -   Article Type :  Guest Editorial
No abstract, please see Full-Text
Keywords :
Dusunen Adam : The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences : 2016;29:99-102
Full Text:

Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.