A crime case which took place during REM sleep disorder and the evaluation of the case by the forensic psychiatry
F. Süheyla Aliustaoğlu, Gökşen Yüksel, Sefa Saygılı, Gökhan Oral
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2012;25:78-83
PDF
Article No: 11   Article Type :  Case Report
Sleep-related behavior disorders are the disturbing behaviors which occur during sleep, targeting himself or others. Although the exact prevalence is still unknown, it is clear that they are more frequent in males than females and mostly appear to be a REM sleep disorder. The patient remembers his/her dream in a detailed way assuming as if he/she was attacked, he/she attacked someone else or tried to run away from the situation. In this case report, we are presenting a patient with REM sleep disorder, without any psychopathology in his psychiatric history, who was evaluated by forensic medicine during his court trial in which he was being accused of deliberate attempt to kill a man.
Keywords : REM sleep disorder, sleep related behavior disorder
Bir olgu sunumu eşliğinde REM uykusu davranış bozukluğuna bağlı suç işleme ve suçun adli psikiyatrik olarak değerlendirilmesi
PDF
Makale No: 11   Makale Türü :  Olgu Sunumu
Kişinin uykudayken kendine veya çevresine verdiği zararlar, uykuyla ilişkili şiddet davranışı olarak değerlendirilmektedir. Uykuda ortaya çıkan şiddet davranışlarının gerçek prevalansı bilinmemekle birlikte, erkeklerde kadınlara göre daha fazla görüldüğü bilinmektedir ve en sık REM uykusu davranış bozukluğu şeklinde karşımıza çıkmaktadırlar. Kişi, kendisine saldırılması, kendisinin saldırması veya kaçmaya çalıştığı şeklinde kabusu sabah en ince detayına kadar hatırlar. Bu yazıda, psikiyatrik anamnezinde özellik olmayan, ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ iddiası ile yargılanırken, adli psikiyatrik yönden değerlendirilen ve bu suçu, REM uykusu davranış bozukluğuna bağlı olarak işlediğine karar verilen hastanın, TCK’nın 34. maddesi kapsamında değerlendirilmesi tartışılmıştır
Anahtar kelimeler : REM uykusu bozukluğu, uykuyla ilişkili davranış bozukluğu
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.