Somatization in depression and anxiety disorders
E. Müjgan Özen, Z. Nergis Aküzüm Serhadlı, A. Solmaz Türkcan, Gülten Erben Ülker
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2010;23:60-65
PDF
Article No: 9   Article Type :  Review
Somatization may be described as the tendency to express psychological dysphoria through bodily symptoms. Patients complain of physical signs which they attribute to a medical disease and seek medical help for, but the symptoms do not fullfill diagnostic criteria of an organic disorder. Although somatization is known to be associated with many psychiatric disorders, it mostly accompanies depression and anxiety disorders. Somatic symptoms are thought to be a manifestation of somatized dysphoria in depression and/or anxiety.

Somatization, stil accepted to be an unsolved problem in the borderland of medicine and psychiatry, leads to an increase in psychological distress and disability of patients and worsens the prognosis of psychiatric disorders. On the other hand, somatization may mask real psychiatric symptomatology leading to a delay in true diagnosis and effective treatment.

This review aims to evaluate the effects of somatization on the clinical picture, diagnosis, treatment and prognosis of depression and anxiety disorders.
Keywords : Somatization, depression, anxiety disorders, dysphoria, somatic
Depresyon ve anksiyete bozukluklarında somatizasyon
PDF
Makale No: 9   Makale Türü :  Derleme
Genel olarak emosyonel disforiyi bedensel belirtilerle ifade etme eğilimi olarak tanımlanan somatizasyonda, “bedensel bir hastalıkla açıklanamayan fiziksel yakınmalar” mevcuttur ve kişi bu yakınmalarını bedensel bir hastalığa atfederek tıbbi yardım arayışına girer. Somatizasyon (bedenselleştirme) davranışı çeşitli psikiyatrik bozukluklarla ilişkilendirilmekle birlikte, en sık olarak depresyon ve anksiyete bozukluklarına eşlik ettiği bilinmektedir. Anksiyete bozuklukları ve majör depresyon vakalarında, somatik belirtilerin somatize edilmiş disforiyi yansıttığı düşünülmektedir.

Psikiyatri ve genel tıp sınırında hala çözülememiş bir sorunun temsilcisi olan somatizasyon, hastaların yaşadıkları sıkıntı ve huzursuzluğu arttırmakta, hastalıkların gidişatını kötüleştirmekte ve yeti yitimini arttırmaktadır. Diğer yandan somatizasyon, depresyon ve anksiyete belirtilerini maskeleyerek doğru tanı koymayı güçleştirebilmekte ve tedavinin gecikmesine neden olabilmektedir.

Bu sistematik olmayan gözden geçirme yazısında, somatizasyonun depresyon ve anksiyete bozukluklarının klinik görünümünü, tanı ve tedavi sürecini, prognozunu nasıl etkileyebileceği derlenen bilgiler ışığında değerlendirilmektedir.
Anahtar kelimeler : Somatizasyon, depresyon, anksiyete bozuklukları, disfori, bedensel
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.