Approach to a conversion disorder with comorbid major depression with pharmacotherapy and psychodrama techniques: a case report
Ozlem Kazan Kizilkurt, Suzan Mert Akgul, Filiz Izci
PDF
Article No: 12   Article Type :  Case Report
Conversion disorder (CD) is a common psychiatric disorder in psychiatry clinical and emergency departments, which can occur with psychological factors and may lead to changes in motor and sensory functioning in a way that suggests a physical disorder. Multiple mental illnesses such as depressive disorder can accompany CD. Psychotherapy techniques can be applied besides antidepressant, antipsychotic drug treatments in the treatment of CD. In this article, we aimed to present a case major depressive disorder with accompanying CD in which we responded by applying drug therapy together with psychodrama techniques which are a type of psychotherapy which is not frequently used in CD 
Keywords : Conversion disorder, psychodrama, prognosis
Major depresyon eş tanısı bulunan bir konversiyon bozukluğu olgusuna farmakoterapi ve psikodrama teknikleri ile yaklaşım: bir olgu sunumu
Makale No: 12   Makale Türü :  Olgu Sunumu
Psikolojik etkenlerle ortaya çıkabilen, fiziksel bir bozukluğu düşündürecek biçimde motor ve duyusal işlevsellikte değişikliklerle giden Konversiyon Bozukluğu (KB) psikiyatri klinik ve acil servislerinde sık görülen bir ruhsal hastalıktır. KB’ye depresif bozukluk gibi birden çok ruhsal hastalıkta eşlik edebilmektedir. KB’nin tedavisinde antidepresan, antipskotik ilaç tedavileri yanında psikoterapi teknikleri de uygulanabilmektedir. Bu makalede, KB’ye eşlik eden Major Depresif Bozukluk tanıları bulunan, ilaç tedavisi ile beraber KB’de sık kullanılmayan bir psikoterapi türü olan psikodrama teknikleri uygulayarak yanıt aldığımız bir olguyu sunmayı amaçladık. 
Anahtar kelimeler : Konveriyon bozukluğu, psikodrama, klinik gidiş
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.