Sexual abuse and exploitation of an adolescent girl with gender dysphoria and congenital adrenal hyperplasia
Hakan Ogutlu, Ibrahim Tiryaki, Ibrahim Selcuk Esin, Onur Burak Dursun
PDF
Article No: 9   Article Type :  Research
Gender dysphoria is a psychosexual disorder, characterized by a powerful cross-gender identification and a continuous disturbance with biological gender role.  Congenital Adrenal Hyperplasia (CAH) is a sexual developmental disorder, resulting from congenital deficiency and functional impairment of enzymes that provide cortisol synthesis. 5,2 % of CAH patients may develop gender dysphoria. In this case, the sexual abuse and exploitation of an adolescent girl with gender dysphoria and CAH will be discussed. 17-year-old girl was admitted to our clinic with the complaints of increasing sexual desire for girls, dissatisfaction of being a girl, desire of being male, harming herself and overcoming personal borders. She touched sexually the girls forcibly, tried to kiss the girls, wanted to sex with the girls, when they rejected sexual intercourse, threatened them by knife, when her demands are not met, attacked to the officials of the institution, cut her arm. In her medical history, 46 XX simple virilization type CAH diagnosis had been made on the basis of labioscrotal fusion and single urogenital opening at 1 month, then operated to be raised as a girl at 1-year 6-month old and surgical reconstruction was completed. As a result of inadequate care of parents, she had been taken to institutional care at the age of four. It was learned that the patient who was in the institution until this age, was frequently playing truant from the institution and exposed to sexual abuse once. Also, we learned that she threatened a girl in her last institution and sexually abused her for 3 months. Gender dysphoria and personality disorder traits were detected in patient. Gender dysphoria may occur depending on CAH or inadequate care and lack of sexual boundaries. As in our case, interest in same sex partner and forced sexual contact are challenges of gender dysphoria. It should be emphasized that individuals with genetic or environmental risk factors of gender dysphoria should consider the risk of developing gender dysphoria and, the sexual abuse risk is increased in these cases.
Keywords : Gender Dysphoria, Congenital Adrenal Hyperplasia, Sexual Abuse
Cinsiyet disforisi ve konjenital adrenal hiperplazisi olan bir kız ergenin cinsel istismara uğraması ve cinsel istismarda bulunması
Makale No: 9   Makale Türü :  Araştırma
Cinsiyet disforisi, şiddetli olarak kendini karşı cinsten olarak tanımlama ve kendi biyolojik cinsiyetinden sürekli bir memnuniyetsizlikle karakterize psikoseksüel bir hastalıktır. Konjenital Adrenal Hiperplazi (CAH), kortizol sentezini sağlayan enzimlerin konjenital eksikliğinden ve işlevinin bozulmasından kaynaklanan bir cinsel gelişimsel bozukluktur. KAH'lı hastaların % 5,2'sinde cinsiyet disforisi gelişebilir. Bu olguda, cinsiyet disforisi ve KAH’ı olan bir kız ergenin cinsel istismara uğraması ve cinsel istismarda bulunması tartışılacaktır. 17 yaşında kız hasta kliniğimize kızlara yönelik cinsel istek artışı, kız olma konusunda memnuniyetsizlik, erkek olma arzusu, kendine zarar verme ve kişisel sınırları aşma şikayetleri ile başvurdu. Kızlarla cinsel ilişkiye girme, öpmeye çalışma, cinsel ilişki isteği geri çevrildiğinde bıçakla tehdit etme, talepleri karşılanmadığında kurum yetkililerine saldırma ve kolunu kesme semptomları mevcuttu. Tıbbi öyküsünde, doğumundan sonraki 1. ayında labio-skrotal füzyon ve tek ürogenital açıklık temelinde 46 XX basit virilizan tip KAH tanısı konulmuş,1,5 yaşında kız olarak yetiştirilmek üzere cerrahi rekonstrüksiyon geçirmiş. Ebeveynlerin yetersiz bakımının bir sonucu olarak, dört yaşındayken kurum bakımına alınmış. Bu yaşına kadar kurumda kalan hastanın, kurumdan sık sık kaçtığı ve bir kez cinsel istismara maruz kaldığı öğrenildi. Ayrıca, son kurumunda bir kızı tehdit ettiği ve kıza 3 ay boyunca cinsel istismar uyguladığı öğrenildi. Hastada cinsiyet disforisi ve kişilik bozukluğu özellikleri tespit edildi. KAH’a veya yetersiz bakım ve cinsel sınırların olmamasına bağlı olarak cinsiyet disforisi ortaya çıkabilir. Olgumuzda olduğu gibi, hemcinsine olan ilgi ve zorla cinsel ilişkiye girme cinsiyet disforisinin zorluklarındandır. Cinsiyet disforisinin genetik veya çevresel risk faktörlerine sahip olan bireylerin cinsiyet disforisi geliştirme riskinin göz önüne alınması gerektiği ve bu bireylerin cinsel istismar riskinin artmış olduğu vurgulanmaktadır.
Anahtar kelimeler : Cinsiyet Disforisi, Konjenital Adrenal Hiperplazisi, Cinsel İstismar
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.