Can aripiprazole cause parkinson disease? Two cases with aripiprazole induced parkinsonism
Hülya Ulugut Erkoyun
PDF
Article No: 13   Article Type :  Case Report
The association between aripiprazole and Parkinsonism has not been well shown.  Our patients’ present complaints started several weeks after the initiation of only aripiprazole. We present two female cases, who developed extrapyramidal syndrome (EPS) after administering aripiprazole. Both of them had never used any antipsychotic agent except aripiprazole and the EPS disappeared within almost a week after administration of the anticholinergic drug. This severe Parkinsonism is associated with aripiprazole in our cases. Our report emphasizes the need for careful monitoring for the development of Parkinsonian features in patients treated with aripiprazole.
Keywords : Aripiprazole, Parkinsonism, Extrapyramidal Syndrome
Aripiprazol parkinson hastaliği sebebi olabilir mi? Aripiprazol ile parkinsonizm gelişen iki olgu
PDF
Makale No: 13   Makale Türü :  Olgu Sunumu
Aripiprazol ve Parkinsonizm ilişkisi çok iyi gösterilememiştir. Olgularımızın yakınmaları sadece aripirazol kullanımı ile ilaç başlandıktan bir kaç hafta sonra başlamıştır.  Aripiprazol sonrası ekstrapiramidal sendrom (EPS) gelişen iki kadın olgu sunuyoruz. Bu olguların ikisinin de daha önce aripirazol dışında hiç bir antipsikotik kullanımı yoktu ve EPS, antikolinerjik tedavi ile yaklaşık bir haftada geriledi. Olgularımızdaki ciddi Parkinsonizm aripiprazol ile ilişkilidir. Raporumuz aripiprazol başlanmış hastalarda Parkinsonian bulgu gelişimi açısından yakın izlem gerektiğini vurgulamaktadır.
Anahtar kelimeler : Aripiprazol, Parkinsonizm, Ekstrapiramidal sendrom
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.