Neutropenia related to sertraline treatment: a case report
Rukiye Ay
PDF
Article No: 12   Article Type :  Case Report
Sertraline is a selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) with antidepressant and anxiolytic properties. Hematological advers effects related to sertraline are rare. Drug-induced neutropenia is a rare but fatal condition. The patients may apply with non-specific symptoms like fever, shivering, sore throat, muscle and joint pain. Even though it's hard to diagnose, an early detection is essential. In this article, we presented a male patient with neutropenia related to the sertraline treatment.
Keywords : sertraline, neutropenia, obsessive-compulsive disorder, antidepressant
Sertralin kullanımıyla ilişkili nötropeni
PDF
Makale No: 12   Makale Türü :  Olgu Sunumu
Sertralin, antidepresan ve anksiyolitik özellikleri olan seçici serotonin gerialım inhibitörü (SSGI) grubundan bir antidepresandır. Sertraline bağlı hematolojik yan etkiler nadirdir. İlaca bağlı nötropeni gelişimi nadir ancak ölümcül bir tablodur. Hastalar ateş, titreme, boğaz ağrısı, kas ve eklem ağrısı gibi nonspesifik semptomlarla başvurabilir. Tanı koymak zor olsa da zamanında tanınması çok önemlidir. Bu yazıda sertralin kulllanımı sonucu nötropeni gelişen erkek hasta sunulmuştur.
Anahtar kelimeler : sertraline, nötropeni, obsesif kompulsif bozukluk, antidepresan
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.