Severe pseudocholinesterase deficiency and ECT: a case report
Eren Yıldızhan, Nesrin Buket Tomruk, Hafize Miray Aytaç, Hakan Yıldırım, Özge Canbek
PDF
Article No: 11   Article Type :  Case Report
Abstract: Pseudocholinesterase (PCE) deficiency is an inherited condition in which recovery from anesthetic agents like succinylcholine and mivacurium is slow and is complicated with prolonged paralysis of respiratory muscles in susceptible patients. We present a very rare case that we encountered in our practice; the patient is a 29-year-old woman with a 15-year history of schizophrenia with pseudocholinesterase deficiency. Since the detection of PCE levels of all patients eligible for ECT is part of our pre-ECT assessment procedure, we could detect the deficiency before the ECT procedure. We performed modified ECT with propophol and rocuronium instead of succinylcholine as usual. Sugammadex was used for fastening the recovery. Response to treatment which is measured with Positive and Negative Symptom Scale was good and we completed 9 ECT sessions without complication. We suggest further investigation of this topic because screening for PCE levels in pre-ECT assessment may reduce complications of modified ECT with anesthesia.
Keywords : schizophrenia, pseudocholinesterase deficiency, electroconvulsive therapy, ECT, succinylcholine, mivacurium, sugammadex
Şiddetli Pseudokolinesteraz Eksikliği ve EKT: Bir Olgu Sunumu
PDF
Makale No: 11   Makale Türü :  Olgu Sunumu
Özet: Pseudokolinesteraz eksikliği, eksikliğin görüldüğü hastalarda, suksinilkolin ve mivakuryum gibi anestezi ajanlardan uyanmanın yavaş olduğu ve solunum kaslarının paralizinde uzamaya neden olabilen kalıtımsal bir durumdur. Klinik uygulamamız sırasında karşılaştığımız nadir bir olgu sunmaktayız: 15 yıllık şizofreni öyküsü bulunan ve pseudokolinesteraz eksikliği olduğunu saptadığımız 29 yaşında bir kadın hasta. PCE seviyelerinin tespiti EKT adayı bütün hastalarımızda yaptığımız rutin bir işlem olduğundan, eksikliği EKT uygulamasına başlamadan tespit edebildik. Modifiye EKT'yi suksinik kolin yerine propofol ve rokuronyum ile uyguladık. Uyanmayı hızlandırmak için sugammadex kulanıldı. Tedaviye yanıt Pozitif ve Negatif Belirti Ölçeği ile kaydedilen tedaviye yanıt olumluydu ve 9 EKT seansını komplikasyonsuz olarak tamamladık. EKT öncesi tetkiklerin içine pseudokolinesteraz düzeyinin konulmasının araştırılması gereken bir konu olduğunu ileri sürmekteyiz çünkü bu yöntem anestezili modifiye EKT komplikasyonlarını azaltabilir.
Anahtar kelimeler : şizofreni, pseudokolinesteraz eksikliği, elektrokonvulziv tedavi, EKT, suksinilkolin, mivakuryum, sugamadeks
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.