Does a history of surgically repaired intracranial aneurysm interfere with electroconvulsive therapy? a case report
İbrahim Karakaya, Koray Başar, Özlem Erden Aki, Suzan Özer
PDF
Article No: 10   Article Type :  Case Report
Electroconvulsive therapy (ECT) is a treatment option that is considered relatively safe, and is frequently administered for treatment resistant mental disorders. There is no absolute contraindication, however, careful attention should be given when ECT is applied to patients with severe medical comorbidities. Intracranial aneurysms is one of the comorbidities which increases certain risks associated with ECT. Increase in cerebral blood flow during ECT may be associated with increased risk of rupture of an aneurysm and bleeding from vascular malformation. In the literature, there is a limited number of case reports on ECT administration in patients with surgically repaired cerebral aneurysm. In this case report, method and consequences of ECT in a 53 years old female patient diagnosed with treatment resistant major depressive disorder, and with a history of surgical repair for intracranial aneurysm are presented. Special concerns and precautions about ECT application in patients with repaired intracranial aneurysms are reviewed.
Keywords : Electroconvulsive therapy (ECT), Intracranial aneurism, Depression
Geçirilmiş İntrakranial Anevrizma Operasyonu Elektrokonvülzif Tedavi İçin Bir Engel mi? Olgu Sunumu
PDF
Makale No: 10   Makale Türü :  Olgu Sunumu
Elektrokonvülzif tedavi (EKT) tedaviye dirençli ruhsal bozukluklarda uygulanan, görece güvenli bir tedavi yöntemidir. Kesin kontrendikasyonu bulunmasa da tıbbi ek tanıları olan hastalarda EKT uygulanırken dikkatli davranılması gerekmektedir. İntrakranial anevrizma, EKT uygulanırken risk oluşturabileceği düşünülen tıbbi tanılardandır. EKT sırasında serebral kan akımı ve kafa içi basınç artarak anevrizma rüptürü ve vasküler malformasyon kanaması riskini arttırabilir. Tıbbi yazında çeşitli yöntemlerle onarılmış intrakranial anevrizması olan hastalara EKT uygulanmasıyla ilgili sınırlı sayıda olgu sunumu mevcuttur. Bu yazıda 53 yaşında, anevrizma operasyonu öyküsü olan, majör depresif bozukluk (MDB) tanısı ile takip edilen, ilaç tedavisinden yarar görmemiş kadın hastada yapılan EKT uygulaması sunulmuş ve bu vaka üzerinden intrakranial anevrizması olan hastalarda EKT uygulaması sırasında dikkat edilecek hususlar tartışılmıştır.  
Anahtar kelimeler : Elektrokonvülzif tedavi (EKT), intrakranial anevrizma, depresyon
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.