Therapeutic single dosage mirtazapine-induced symptomatic bradycardia: a case report
Pınar Demir Gündoğmuş, İbrahim Gündoğmuş, Emrah Burak Ölçü, Abdulkadir Karagöz, Ayhan Algül
PDF
Article No: 9   Article Type :  Research
Cardiotoxicity can be an important adverse effect of some psychotropic drugs. But cardiac side effects with the mirtazapine that is used effectively treatment of depression and anxiety, are rare. 
In this paper, we describe a case in which a 48 year-old depressive woman treated with single dosage of mirtazapine who presented marked a sinus bradycardia 33 beat/min. Atropine and theophylline were given, in emergence service and  the patient was hospitalized and followed up, on cardiology clinic. On the thirty-six hours, her heart rate was normal. 
To the best of our knowledge this is the first report of bradycardia following treatment with single dosage of mirtazapine. Because the risk factors for mirtazapine-induced bradycardia are unknown we suggested that clinicians should be aware of it, particularly in patients with known underlying heart disease when prescribing mirtazapine.
In conclusion, this case report suggests that mirtazapine may induce bradycardia in patients. The risk factors for mirtazapine-induced bradycardia are unknown. Although this bradycardia may possibly induce no clinical result in most patients, clinicians should be aware of it and perform clinical ECG monitoring, particularly in patients with known underlying heart disease when prescribing mirtazapine

Keywords : Bradycardia, mirtazapine, side effect.
Terapotik Tek Doz Mirtazapine Bağlı Gelişen Semptomatik Bradikardi: Olgu Sunumu
PDF
Makale No: 9   Makale Türü :  Araştırma
Kardiyotoksisite, bazı psikotropik ilaçların önemli bir yan etkisi olarak görülebilir. Ancak, depresyon ve kaygı tedavisinde etkili olan mirtazapin ile kardiyak yan etkiler nadirdir. 
 48 yaşındaki kadın, bekar, üniversite mezunu, psikiyatri kliniğine depresif belirtilerle başvurdu. DSM-5 kriterlerine göre majör depresif bozukluk tanısı kondu ve 30 mg / gün mirtazapin başlandı. Mirtazapinin ilk dozundan 30 dakika sonra ambulansla senkop, bulantı, kusma ile acil servise getirildi. Acil serviste muayene edildi. Rutin kan tetkikleri, EKG çalışıldı. Muayene sırasında hasta, kalp hızı 33 vuru / dakika, tansiyon arteriyel 80/50 mm Hg ve 36.1 ° C sıcaklık ile takip edildi. 0.5 mg atropin IV ve teofilin inhaler uygulandı ve kardiyoloji konsültasyonu istendi. Atropin ve teofilin uygulandıktan sonra ikinci EKG'de kalp hızı 48 vuru / dk idi.  
Bildiğimiz kadarıyla, literatürdeki mirtazapin sonrası gelişen ilk bradikardi olgusudur. Bradikardi, mirtazapinin yarılanma ömrü geçtikten sonra (kadınlar için 37 saatlik bir süre) çözülmüştür. Hastamızın başlangıç kalp hızı, mirtazapin uygulamasından önce normal sınırlardaydı. Bradikardiyi açıklayacak herhangi bir neden yoktu, semptomatik bradikardinin mirtazapinin neden olduğunu düşünüyoruz. 
Sonuç olarak, bu olgu sunumu, mirtazapinin hastalarda bradikardiye neden olabileceğini düşündürmektedir. Mirtazapin kaynaklı bradikardinin risk faktörleri bilinmemektedir. Çoğu hastada bu bradikardinin klinik bir sonuca neden olmasa da, klinisyenler bunun bilincinde olmalı ve özellikle mirtazapin reçete ederken bilinen altta yatan kalp rahatsızlığı olan hastalarda klinik EKG monitörizasyonu yapmalıdır.

Anahtar kelimeler : Bradikardi, mirtazapine, yan etki.
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.