Overview of young people attempting suicide by drug overdose and prevention and protection services
Cilem Bilginer, Esra Cop, Zeynep Goker, Ozlem Hekim, Ebru Sekmen, Ozden Uneri
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2017;30:243-250
PDF
Article No: 8   Article Type :  Brief Report
Objective: Suicide is the second leading cause of death among 15-29 year-old-people in the world. The aim of this study is to present the characteristics of children and adolescents attempting suicide by drug overdose and to draw attention to preventive measures that can be taken in Turkey.

Method: Records of the patients who admitted to a training and research hospital in one year period due to a suicide attempt by drug overdose were reviewed retrospectively. Sociodemographic data and psychiatric evaluation records of attempters were documented.

Results: During the study period, 163 adolescents applied to the hospital with suicidal drug overdose. Child psychiatry consultation was ordered for 61.3% (n=100) of them. It was the first attempt of 90% of the cases. The frequency of having previous psychiatric diagnosis was significantly higher in patients with recurrent suicide attempts. In both impulsive and planned suicide attempts, the most preferred times were evening and night time. Women more often attempted suicide due to family conflict, while men attempted due to emotional relationship problems. All cases without psychiatric disorder or with externalizing problems attempted impulsive suicide. The most preferred drugs for suicide were, nonsteroidal anti-inflammatory drugs, antidepressants, paracetamol, antibiotics and antipsychotics. Of the all cases, 22.5% attempted suicide by self medications. It has not been possible to maintain pediatric psychiatric follow up of the 71% of the cases.

Conclusion: It is considered that public attention should be drawn to the increasing number of adolescent suicide attempts in order to prevent this issue. Family-oriented protective approaches, school-based preventive programs and new legal regulations on drug safety could help to reduce the frequency of suicide attempts.
Keywords : Emergency psychiatric services, prevention and control, suicide, youth
İlaç içerek intihar girişiminde bulunan gençler ve koruyucu-önleyici hizmetlere genel bakış
PDF
Makale No: 8   Makale Türü :  Kısa Araştırma
Amaç: Tamamlanmış intihar, tüm dünyada 15-29 yaş arası ölümlerin önde gelen ikinci nedenidir. Bu çalışmada, intihar amaçlı ilaç içen çocuk ve gençlere ilişkin karakteristik özellikler sunularak gençlik intiharlarına ve Türkiye’de bu konularda alınabilecek önlemlere dikkat çekmek amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmada bir yıllık sürede intihar amaçlı ilaç içerek bir eğitim ve araştırma hastanesine başvuruda bulunan hastaların dosya kayıtları geriye dönük incelenmiştir. Gençlere ait sosyodemografik veri ve psikiyatrik değerlendirme kayıtlarına ilişkin veri kaydedilmiştir.

Bulgular: Çalışma tarihleri arasında 163 genç, intihar amaçlı ilaç içerek hastaneye başvurmuştur. Olguların %61.3’ünden (n=100) çocuk psikiyatrisi konsültasyonu istenmiştir. Olguların %90’ının ilk intihar girişimiydi. Tekrarlayan intihar girişiminde bulunan olgularda önceden psikiyatrik tanı bulunma sıklığı anlamlı olarak fazlaydı. Dürtüsel ve planlı intihar girişimlerin her ikisinde de en sık tercih edilen saatler akşam ve gece saatleriydi. Kadınlar en sık aile içi çatışmaya bağlı olarak, erkekler ise en sık duygusal ilişkisinde yaşanan sorunlara bağlı olarak intihar girişiminde bulunmuştu. Herhangi bir psikiyatrik tanı konmayan ve dışsallaştırma sorunları saptanan olguların tamamı dürtüsel intihar girişiminde bulunmuştu. İntihar amaçlı en sık tercih edilen ilaçlar nonsteroid antiinflamatuarlar, antidepresanlar, parasetamol, antibiyotikler ve antipsikotiklerdi. Olguların %22.5’i ise kendine ait ilaçları içerek intihar girişiminde bulunmuştu. Olguların %71’inde çocuk psikiyatrisi takibi sağlanamamıştır.

Sonuç: Sayısı giderek artan intihar girişimlerini önlemek amacıyla toplumun dikkatinin bu konuya çekilmesi gerektiği düşünülmüştür. Özellikle aile odaklı koruyucu yaklaşımlar, gençlere yönelik okul tabanlı önleme çalışmaları ve ilaç emniyeti ile ilgili yeni yasal düzenlemeler bu yöndeki intihar girişimlerinin sıklığının azaltılmasında yardımcı olabilir.
Anahtar kelimeler : Acil psikiyatrik hizmetler, önleme ve kontrol, intihar, gençlik
REFERENCES
1.Bridge JA, Goldstein TR, Brent DA. Adolescent suicide and suicidal behavior. J Child Psychol Psychiatry 2006; 47:372-394.

2.Word Health Organisation. Preventing suicide: A global imperative. 2014. http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/world_report_2014/en/. Access date: July 4, 2016.

3.Nock MK, Green JG, Hwang I, McLaughlin KA, Sampson NA, Zaslavsky AM, Kessler RC. Prevalence, correlates and treatment of lifetime suicidal behaviour among adolescents: results from the National Comorbidity Survey Replication Adolescent Supplement. JAMA Psychiatry 2013; 70:300-310.

4.Sonmez I, Akbirgun A, Bozkurt A. A research on suicide attempt with drug overdose in North Cyprus: data analysis of 2002-2012. Anatolian Journal of Psychiatry 2015; 16:73-179. (Turkish)

5.Fergusson DM, Woodward LJ, Horwood LJ. Risk factors and life processes associated with the onset of suicidal behaviour during adolescence and early adulthood. Psychol Med 2000; 30:23-39.

6.Borowsky IW, Ireland M, Resnick M. Adolescent suicide attempts: risks and protectors. Pediatrics 2001; 107:485-493.

7.Yalaki Z, Tasar MA, Yalcin N, Dallar Y. Evaluation of suicide attempts in childhood and adolescence. Ege Journal of Medicine 2011; 50:125-128. (Turkish)

8.Hacker K, Collins J, Gross-Young L, Almeida S, Burke N. Coping with youth suicide and overdose: one community’s efforts to investigate, intervene, and prevent suicide contagion. Crisis 2008; 29:86-95.

9.Turkish Statistical Institute (TurkStat), Suicide Attempt Statistics TR31 Izmir, 2013 http://www.tuik.gov.tr/Kitap.do?metod=KitapDetay&KT_ID=11&KITAP_ID=254. Access date: January 18, 2017. (Turkish)

10.Turkish Statistical Institute (TurkStat), Suicide Statistics 2014 https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=115&locale=tr. Access date: July 4, 2016. (Turkish)

11.American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5th ed. Arlington, VA: American Psychiatric Association; 2013.

12.Hawton K, Harriss L. Deliberate self-harm by under-15-year-olds: characteristics, trends and outcome. J Child Psychol Psychiatry 2008; 49:441-448.

13.Akar T, Derinoz O, Demirel B. Drug intoxications and hospital costs. Turkish Archives of Pediatrics 2007; 42:103-106. (Turkish)

14.Mert E, Toros F, Bilgin NG, Camdeviren H. The sociodemographic and psychosocial evaluation of the cases presented to an emergency department with poisoning. Anatolian Journal of Psychiatry 2007; 8:121-125. (Turkish)

15.Sayar M, Ozturk M, Acar B. Psychological factors in adolescent drug overdosers. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2000; 10:133-138. (Turkish)

16.Alsancak B, Ziyalar N, Kayaalp L. Depression and anxiety among adolescents who attempt suicide a pilot study in Istanbul. Journal of Forensic Medicine 2010; 24:14-21.

17.Siklar Z, Savar S, Sarioglu S, Tiras U, Dallar Y. THE evaluation of the adolescent suicide cases that applied to our hospital. Turkiye Klinikleri Journal of Pediatrics 2004; 13:129-132. (Turkish)

18.Spokas M, Wenzel A, Brown GK, Beck AT. Characteristics of individuals who make impulsive suicide attempts. J Affect Disord 2012; 136:1121-1125.

19.Mann JJ, Arango VA, Avenevoli S, Brent DA, Champagne FA, Clayton P, Currier D, Dougherty DM, Haghighi F, Hodge SE, Kleinman J, Lehner T, McMahon F, Mościcki EK, Oquendo MA, Pandey GN, Pearson J, Stanley B, Terwilliger J, Wenzel A. Candidate endophenotypes for genetic studies of suicide behavior. Biol Psychiatry 2009; 65:556-563.

20.Pfeffer CR, Klerman GL, Hurt SW, Lesser M, Peskin JR, Siefker CA. Suicidal children grow up: demographic and clinical risk factors for adolescent suicide attempts. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1991; 30:609-616.

21.Simon OR, Swann AC, Powell KE, Potter LB, Kresnow MJ, O’Carroll PW. Characteristics of impulsive suicide attempts and attempters. Suicide Life Threat Behav 2001; 32(Suppl.1):49-59.

22.Gould MS, King R, Greenwald S, Fisher P, Schwab-Stone M, Kramer R, Flisher AJ, Goodman S, Canino G, Shaffer D. Psychopathology associated with suicidal ideation and attempts among children and adolescents. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1998; 37:915-923.

23.Harrington R. Depression, suicide and deliberate self-harm in adolescence. Br Med Bull 2001; 57:47-60.

24.Bilginer C, Kandil S, Tural Hesapcioglu S, Karakus M, Ilyas B, Karadeniz S, Ince C. Evaluation of child and adolescent suicide attempts. Adolesc Psychiatry 2014; 4:37.

25.Pelkonen M, Marttunen M. Child and adolescent suicide: epidemiology, risk factors, and approaches to prevention. Paediatr Drugs 2003; 5:243-265.

26.Gould MS, Kramer AR. Youth suicide prevention. Suicide Life Threat Behav 2001; 31:6-32.

27.Miller DN, Eckert TL, Mazza JJ. Suicide prevention programs in the schools: a review and public health perspective. School Psych Rev 2009; 38:168-188.

28.Joshi SV, Hartley SN, Kessler M, Barstead M. School-based suicide prevention content: process, and the role of trusted adults and peers. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am 2015; 24:353-370.

29.Katz C, Bolton SL, Katz LY, Isaac C, Tilston-Jones T, Sareen J; Swampy Cree Suicide Prevention Team. A systematic review of school-based suicide prevention programs. Depress Anxiety 2013; 30:1030-1045.

30.Gould MS, Marrocco FA, Kleinman M, Thomas JG, Mostkoff K, Cote J, Davies M. Evaluating iatrogenic risk of youth suicide screening programs: a randomized controlled trial. JAMA 2005; 293:1635-1643.

31.Sahin NH, Onur A, Basim HN. Predicting suicide probability using the scores on anger, impulsivity, and perceived problem solving deficiency measures. Turkish Journal of Psychology 2008; 23:79-92. (Turkish)

32.Sahin NH, Batigun AD. Testing the probability of a model to predict suicide risk in high school and university students. Turk Psikiyatri Derg 2009; 20:28-36. (Turkish)

33.Brent DA. Preventing youth suicide: time to ask how. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2011; 50:738-740.

34.Batigun AD, Sahin NH. Can anger, impulsivity, and perceiving oneself as an inefficient problem solver be a forerunner of adolescent suicide? Turkish Journal of Psychology 2003; 18:37-52. (Turkish)

35.Eskin M, Ertekin K, Demir H. Efficacy of a problem-solving therapy for depression and suicide potential in adolescents and young adults. Cognit Ther Res 2008; 32:227-245.
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.