Hypomanic episode in CADASIL syndrome
Meliha Zengin Eroglu, Ebru Sahan
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2017;30:70-72
PDF
Article No: 10   Article Type :  Letter To The Editor
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.