Medroxyprogesterone acetate-induced mania in a patient with bipolar affective disorder
Memduha Aydin, Bilge Cetin Ilhan, Abdulbaki Akyildiz, Ibrahim Eren
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2017;30:66-69
PDF
Article No: 9   Article Type :  Case Report
Medroxyprogesterone acetate (MPA) is a steroidal progestin which is used as a contraceptive, in hormone replacement therapy, dysmenorrhea and amenorrhea. A 19-year-old female with bipolar affective disorder who was started on MPA for the treatment of secondary amenorrhea developed manic episodes while taking MPA pills. She was in remission for three years when MPA was commenced. As manic symptoms emerged following the onset of MPA treatment, risperidone and valproic acid was administered, which was then switched to aripiprazole and lithium treatment because of side effects. The manic episode resolved three weeks after hospital admission. This case report highlights the risk of commencing hormone pills in patients with personal history of affective disorders because of the possibility of MPA-induced manic episode.
Keywords : Bipolar affective disorder, manic episode, medroxyprogesterone acetate
İki uçlu duygudurum bozukluğu olan bir hastada medroksiprogesteron asetat ile indüklenen mani
Makale No: 9   Makale Türü :  Olgu Sunumu
Medroksiprogesteron asetat (MPA), doğum kontrolünde, hormon yerine koyma tedavisinde, dismenorede ve amenorede kullanılan bir steroid progestindir. Sekonder amenore tedavisi için MPA başlanan iki uçlu duygudurum bozukluğu olan 19 yaşında kadın hastada MPA ilacı kullanırken manik kayma gözlendi. Hasta MPA tedavisi başlandığında 3 yıldır remisyondaydı. MPA tedavisinin başlanmasından sonra manik belirtilerin ortaya çıkmasıyla hastaya önce risperidon ve valproik asit tedavisi başlandı, ardından yan etkiler nedeniyle aripiprazol ve lityum tedavisine geçildi. Manik epizodla hastaneye yatırıldıktan 3 hafta sonra iyileşti. Bu vaka MPA’nın düşük olasılıkla da olsa manik epizodu indükleyebileceği ihtimalini öne sürerek geçmiş öyküsünde iki uçlu duygudurum bozukluğu olan hastalarda hormon tedavisi başlarken risklerin dikkate alınması gerekliliğini vurgulamaktadır.
Anahtar kelimeler : İki uçlu duygudurum bozukluğu, manik epizod, medroksiprogesteron asetat
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.