Severity of PTSD symptoms and its relationship with severity of alcohol-related problems in a sample of inpatients with alcohol use disorder
Cuneyt Evren, Gokhan Umut, Bilge Evren
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2017;30:25-31
PDF
Article No: 3   Article Type :  Research
Objective: The aim of the present study was to evaluate the effect of post-traumatic stress disorder (PTSD) symptoms measured with the PTSD Checklist Civilian (PCL-C) version on the severity of alcohol-related problems while controlling for the effects of anxiety and depression in a sample of inpatients with alcohol use disorder (AUD).

Method: Participants (n=190) were evaluated with the Beck Depression Inventory (BDI), the State-Trait Anxiety Inventory State Subscale (STAI-S), the PTSD Checklist Civilian (PCL-C) Version and the Michigan Alcohol Screening Test (MAST).

Results: Although severity of the state of anxiety predicted the severity of alcohol-related problems in the first and depression in the second step of a linear regression model, when severity of PTSD symptoms was included in the analysis, it was the only independent variable that predicted the severity of alcohol-related problems while the state of anxiety and depression were no longer predictors.

Conclusion: These findings suggest that the severity of PTSD symptoms is related to the severity of alcohol-related problems, independent from severity of state anxiety and depression among inpatients with AUD.
Keywords : Alcohol-related problems, alcohol use disorder, anxiety, depression, PTSD
Yatarak tedavi gören alkol kullanım bozukluğu hastaları örnekleminde TSSB semptomlarının şiddeti ve alkolle ilişkili sorunlarla ilişkisi
Makale No: 3   Makale Türü :  Araştırma
Amaç: Bu çalışmanın amacı yatarak tedavi gören alkol kullanım bozukluğu (AKB) hastalarından oluşan bir örneklemde depresyon ve anksiyetenin etkilerini kontrol ederken, TSSB Kontrol Listesi Sivil (PCL-C) versiyon ile ölçülen travma sonrası stress bozukluğu (TSSB) belirtilerinin alkollle ilişkili sorunların şiddeti üzerine etkisini değerlendirmektir.

Yöntem: Katılımcılar (n=190) Beck Depresyon Envanteri (BDE), Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri Durumluluk Alt Ölçeği (DSKE-D), TSSB Kontrol Listesi Sivil (PCL-C) versiyon ve Michigan Alkolizm Tarama Testi (MATT) ile değerlendirildi.

Bulgular: Adımsal lineer regresyon modelinde, ilk olarak durumluk anksiyetenin şiddeti ikinci olarak da depresyonun şiddeti alkolle ilişkili sorunları öngörmüşken, TSSB semptomlarının şiddeti analize girildiğinde yalnızca TSSB semptomlarının şiddeti alkolle ilişkili sorunları öngörmekteydi ve artık durumluk anksiyete ve depresyon öngörücü değildi.

Sonuç: Bu bulgular, yatarak tedavi gören AKB hastalarında durumsal anksiyete ve depresyon şiddetinden bağımsız olarak TSSB semptomlarının şiddetinin, alkolle ilişkili sorunların şiddeti ile ilişkili olduğunu göstermektedir.
Anahtar kelimeler : Alkolle ilişkili sorunlar, alkol kullanım bozukluğu , anksiyete, depresyon, TSSB
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.