Evidence based criteria for the antidepressant choice
Alessandro Serretti
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2017;30:1-5
PDF
Article No: -   Article Type :  Guest Editorial
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Publisher
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.