A Case of anxiety disorder acquired subsequent to hot water epilepsy
Rukiye Ay
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2017;30:160-162
PDF
Article No: 11   Article Type :  Case Report
Hot water epilepsy is a rarely seen type of reflex epilepsy. It is induced by the contact of very hot water to head while having a shower. Complex partial or generalized tonic-clonic seizures can be seen. Anxiety disorder is one of the most frequent psychiatric comorbidities that accompany epilepsy. It may negatively impact the quality of life and treatment compliance of epilepsy patients. In this article, a case that developed anxiety disorder subsequent to generalized tonic-clonic seizure, induced by hot water contact, was discussed. Increasing the awareness of the association of epilepsy and anxiety disorder is aimed.
Keywords : Anxiety, hot water epilepsy, reflex epilepsy
Sıcak su epilepsisi sonrası gelişen anksiyete bozukluğu olgusu
PDF
Makale No: 11   Makale Türü :  Olgu Sunumu
Sıcak su epilepsisi nadir görülen bir refleks epilepsidir. Banyo sırasında yüksek sıcaklıktaki suyun başa teması sonrası tetiklenen nöbettir. Kompleks parsiyel veya generalize tonik klonik nöbetler görülebilir. Anksiyete bozuklukları epilepsiye en sık eşlik eden psikiyatrik komorbiditelerden biridir. Epilepsi hastasının yaşam kalitesini ve tedavi uyumunu olumsuz etkileyebilir. Bu yazıda sıcak su temasıyla tetiklenen generalize tonik klonik nöbet sonrası gelişen anksiyete bozukluğu olgusu tartışılmıştır. Epilepsi ve anksiyete bozukluğu birlikteliğine yönelik farkındalığı arttırmak amaçlanmıştır.
Anahtar kelimeler : Anksiyete, sıcak su epilepsisi, refleks epilepsi
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.