Internet addiction among students
Ana Momcilovic, Olivera Iskrenovic-Momcilovic
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2017;30:163-164
PDF
Article No: 11   Article Type :  Letter To The Editor
.
Öğrencilerde internet bağımlılığı
Makale No: 11   Makale Türü :  Editöre Mektup
.
Anahtar kelimeler :
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.