Rapid efficacy of the eye movement desensitization and reprocessing in treatment of persistent complex bereavement disorder: report of two cases
Alisan Burak Yasar, Dilara Usta, Meliha Zengin Eroglu, Onder Kavakci, Ayse Enise Abamor, Ecem Tavacioglu
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2017;30:154-159
PDF
Article No: 10   Article Type :  Case Report
Grief occurs following the loss of a beloved one and it is a normal experience. However, prolonged (>6 months) grief can serve as a ground for a pathological situation. According to DSM-5, persistent complex bereavement disorder (PCBD) is diagnosed if the grief period exceeds twelve months. If this grief experience accompanies a traumatic event, DSM-5 Appendix recommends including Traumatic Death Specifier. In the process of PCBD, there can be several symptoms such as decreased functionality, sleep disorders, depressed mood, guilt feelings, somatic disorders and denial of the death. Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) is one of the treatment methods for PCBD. In this study, two cases diagnosed with PCDB and recovered apparently with a time-limited EMDR treatment are presented.
Keywords : Eye movement desensitization reprocessing, persistent complex bereavement disorder, traumatic grief
Kalıcı komplike yas bozukluğu tedavisinde göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işlemenin hızlı etkinliği: İki olgu
PDF
Makale No: 10   Makale Türü :  Olgu Sunumu
Yas tutmak bir kayıp sonucunda ortaya çıkan ve deneyimlenmesi normal olan bir süreçtir. Yas süresinin altı ayı geçmesi durumunda bu süreç patolojik bir durumun oluşmasına zemin hazırlayabilir. DSM-5’e göre Kalıcı komplike yas bozukluğu (KYB) tanısı yas tutma süresinin on iki ayı geçmesi sonucunda konulabilir. Yaşantının travmatik bir olay ile olması durumunda DSM-5 ek belirteç olarak travmatik yas belirleyicisini de kullanmayı salık vermiştir. KYB sürecinde bireylerin işlevselliğinde azalma, uyku bozuklukları, depresif ruh hali, suçluluk duyguları, somatik şikayetler ve ölen kişinin öldüğünü kabul edememe gibi semptomlar ortaya çıkabilir. Göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme (EMDR), KYB tedavisinde uygulanabilen terapi türlerinden biridir. Bu çalışmada kısa süreli EMDR terapisiyle belirgin düzelme gösteren KYB, travmatik yas tanısı konan olgular sunulmuştur.
Anahtar kelimeler : Göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme, karmaşık yas bozukluğu, travmatik yas
Düşünen Adam - Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayıncı
Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.